Září 2013

Seznámili jsme se se školou, družinou, jídelnou, okolím školy, prostorem školního i dětského hřiště. Dále jsme se naučili pravidla chování, vnitřní řád školní družiny. Povídali jsme si o slušném chování a o správném rozvržení denního režimu.

Vyráběli jsme především výrobky z kartonu a barevných papírů, využívali jsme přírodní materiály. Byly to především závěsy barevných listů, sovičky, ježci, košíky proplétané s ovocem a podzimní strom.

Sportovali jsme především na školním hřišti a využívali jsme míče, kruhy, švihadla a pískoviště. Hráli jsme kopanou, vybíjenou, skákání přes švihadlo, házení a chytání míče, různé druhy her v kruhu nebo skupině, jako je zaháněná, vyhazovaná, Na třetího, Cukr káva aj.

Při vycházkách jsme se seznamovali s přírodou našeho okolí, lesem i parkem. Sbírali jsme přírodniny a využili jsme je při vyrábění.

PNV- opakovali jsme si, co už umíme, prohlíželi jsme si časopisy, dětské knihy, skládali jsme slova, procvičovali počítání, připravovali jsme si sešity.