Listopad 2013

Vyráběli jsme sluníčka a pavučiny z kaštanů, soutěžili jsme v dámě, vymalovávali jsme omalovánky s podzimními tématy. Vyráběli jsme hvězdičky do Jarmarku v Plenkovicích a svícínky lepené i malované.

Tyto výrobky jsme vyráběli i pro školní Jarmark u příležitosti vánočního vystoupení.

Povídali jsme si o naší vesnici, o domě kde bydlíme, seznámili jsme se s mapou naší republiky, porovnávali jsme minulost a současnost.

Malovali jsme podzimní stromy a vyráběli vystřihovánky pro dekoraci školy.

Sportovali jsme na školním hřišti, hráli kopanou, honěnou, houpali se a využívali prolézačky, hráli jsme si s kruhy.

PNV- procvičovali jsme školní učivo, počítali na rychlost i přesnost, hráli jsme didaktické hry, procvičovali logiku při přesunování barev v řadách. Chystali jsme si šablony na vánoční vyrábění.