Květen - Červen 2014

Květen – červen

Povídali jsme si o výletech se školou i rodiči. Dělali jsme krátké výlety do okolí a učili jsme se slušnému chování. Sbírali jsme léčivé rostliny – pampeliškové listy.

Vyráběli jsme květiny z plsti, zvířata z kartonu a malovali jsme zvířata domácí i ze ZOO.

Uspořádali jsme sportovní soutěže v běhu, skoku a hodu do dálky. Hráli jsme vybíjenou i kopanou.