Co do přírody nepatří - Projektový týden od 16.-24.11.2015

I. a II. oddělení se celý týden zapojovalo do připravených aktivit k tomuto projektu.

 
- naučili jsme se třídit odpady a vysvětlili jsme si důležitost recyklování
 
- uklidili jsme okolí školy a parku od odpadků
 
- ve skupinách jsme vytvořili plakáty na dané téma
 
- formou her a omalovánek jsme se učili rozdělit odpady