Školní družina Kravsko

 

Školní družina Kravsko má své počátky kolem roku 1970. Začínala jedním oddělením, neboť v této době chodily ,do tehdy Základní devítileté školy - do tříd 1. – 5. , pouze děti z jedné obce – Kravska. Postupem času se malotřídní školy v okolí zavíraly a počet dětí ve třídách 1. – 5.ročníku rostl. 

Počátkem let 1975 měla školní družina již dvě oddělení a od roku 1988 už oddělení tři. Počet dětí se zvýšil až na 90. 

V současné době navštěvují ŠD děti nejen z Kravska, ale i Plenkovic, Žerůtek, Olbramkostela, Vranovské Vsi, částečně z Hlubokých Mašůvek, Mramotic a Kasárny. 

Školní družina se po celou dobu své existence snažila zaměstnat děti rovnoměrně činnostmi sportovními, pracovními, výtvarnými, společenskými, přírodovědnými a přípravou na vyučování. Tyto činnosti zůstávají se změnami stále. ŠD na počátku vlastnila samostatnou třídu plně vybavenou na tehdejší dobu. Nárůstem počtu žáku ve škole o třídu přišla a od roku 1983 byly oddělení družiny ve školních třídách s malým zázemím. S nadstavbou školy vznikly nové prostory a v současné době, od roku 2006, má školní družina opět své dvě třídy s kabinetem. 

Jsme družinou, která má pro svou činnost velice příjemné prostředí a to především své okolí. V roce 2009 bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem. Je zde prostor pro míčové hry i atletiku. V roce 2010 jsme s pomocí dotace a vlastního přispění vybudovali dětské hřiště s houpačkovou sestavou, pískovištěm a domečkem. Na úpravách se stále pokračuje. 

Dalším plus je park v těsném sousedství, který je zdrojem pro rozšíření znalostí o přírodě. Na park navazuje les se svou přírodou a zvířaty. Školní družina se podílela a stále podílí na výzdobě školy a obce. Vyrábíme spoustu výrobků a přáníček k různým příležitostem. Uveřejňujeme svou činnost na stránkách školního časopisu i na internetu. Rozšiřujeme svou činnost o kroužky.