Informace pro nový školní rok 2015/2016

Informace pro nový školní rok 2015/2016

Školní družina začíná v 11.10 (po vyučování) a končí v 16.10 hod.
(od 15.25 hod. se děti ze školní družiny přesunují s vychovatelkou do dolní mateřské školy) 
 

Vyplnění zápisního lístku

Zápisní lístek si můžete vyplnit a vytisknout předem, stačí si jej zde stáhnout.
 
Zápisní lístek ke stažení: ZAPISNI LISTEK 15-16.pdf
                                       
 
Doporučené časy odchodu dítěte ze školní družiny dle odjezdů autobusů:
 
12:25 směr Vranovská Ves
13.10 směr Plenkovice, Hluboké Mašůvky
13.45 směr Znojmo
13.55 směr Vranovská Ves
14.10 směr Plenkovice, Hluboké Mašůvky
 
 

Doporučení

  • Převlékací kalhoty (boty podle uvážení) na pobyt venku – umístění v šatně v sáčku
  • Při délce pobytu ve ŠD po 14.00 doporučujeme druhou svačinu i pití (dítě může používat pítko v ZŠ)

Omlouvání dítěte

Délka pobytu ve ŠD se řídí zápisním lístkem. V případě, když má dítě odejít domů dříve, musí mít písemnou omluvenku s datem, časem a podpisem (dítě si nesmí psát omluvenku samo a rodiče jen podepisovat). 
Telefon neslouží pro omlouvání, jen v případě nouze můžete telefonovat na číslo ŠD a následně po domluvě s vychovatelkou poslat SMS. 
Zákonný zástupce si může dítě vyzvednou kdykoliv, mimo určený čas na zápisním lístku. Pokud potřebujete čas ve ŠD prodloužit nebo jinak upravit během roku, napište lístek s datem, časem a podpisem (přiložen bude k zápisnímu lístku).
Dítě nevyzvednuté do 16.10 bude předáno postupem uvedeným v řádu ŠD a ZŠ.

 

Platba za ŠD

Pro školní rok 2015/16, byla platba stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 70.- Kč za měsíc.
   
Platit se bude paní Binderové ve školní jídelně. 
První splátku za měsíce září – prosinec – 280.-Kč je nutné zaplatit nejpozději do 5. září. 
Pokud nebude částka uhrazena bude dítě po upozornění vyloučeno. 
Druhá splátka je v měsíci lednu 210.- Kč. a třetí splátka v dubnu 210.-Kč. 
 
Informace najdete v žákovské knížce vždy před placením.
 
Nově - nelze zaplatit ŠD a ŠK na celý rok!
 
Všechny platby (družiny i obědů) lze provést převodem na účet školy                                  
107- 9865170237/0100 samostatně - s uvedením co je placeno
 
Fond ŠD 50.- Kč na dítě a rok se bude platit pouze hotově - vychovatelce nebo p.Binderové 
(platba nesmí být poslána na účet)
Peníze budou sloužit na drobné odměny pro děti při různých soutěžích.

 

Konzultace s vedoucí vychovatelkou nebo vychovatelkou 

Pondělí od 10.30 do 11.10 hodin, v jinou dobu je třeba se předem domluvit
 
Kontakty:        ŠD – 722 440 809
                         ZŠ – 530 512 268
                         ŠJ – 530 512 267   
obědy nahlásit i odhlásit den předem. První oběd při nemoci lze do 11.00 hod. vyzvednout v jídelně. Placení obědů a svačin do 5. dne následujícího měsíce u vedoucí stravování p.Binderové ve školní jídelně.
 
Internetové stránky družiny  - www.druzinakravsko.webnode.cz
Internetové stránky školy  - www.zskravsko.cz
Najdete zde informace o školní družině, plánované akce,vnitřní řád družiny, ŠVP ŠD, řád školy, úplatu za školní družinu a další 
 

 

Rozdělení do oddělení:

I. oddělení  1.3.tř. vedoucí vychovatelka Marie Kubišová
II. oddělení  2. tř. vychovatelka Žaneta Procházková   
III. oddělení   4.5.tř. vychovatelka Mgr. Jana Ziková, Jaroslava Valentová a Jindřiška Kubáková                                                       Školní klub 6.-9.tř. vychovatelka Mgr. Jana Ziková