Informace pro nový školní rok 

Školní družina začíná v 11.10 (po vyučování) a končí v 16.10 hod.
(od 15.25 hod. se děti ze školní družiny přesunují s vychovatelkou do dolní mateřské školy) 
 

Vyplnění přihlášky do ŠD

Přihlášku si můžete vyplnit a vytisknout předem, stačí si ji zde stáhnout.
 
Přihláška ke stažení: PRIHLASKA DO SD 16-17.pdf (230,8 kB)
                                       
 
Doporučené časy odchodu dítěte ze školní družiny dle odjezdů autobusů:
 
12:25 směr Vranovská Ves
13.10 směr Plenkovice, Hluboké Mašůvky
13.45 směr Znojmo
13.55 směr Vranovská Ves
14.10 směr Plenkovice, Hluboké Mašůvky
 
 

Doporučení

  • Převlékací kalhoty (boty podle uvážení) na pobyt venku – umístění v šatně v sáčku
  • Při délce pobytu ve ŠD po 14.00 doporučujeme druhou svačinu i pití (dítě může používat pítko v ZŠ)

Omlouvání dítěte

Délka pobytu ve ŠD se řídí přihláškou. V případě, když má dítě odejít domů dříve, musí mít písemnou omluvenku s datem, časem a podpisem (dítě si nesmí psát omluvenku samo a rodiče jen podepisovat). 
Telefon neslouží pro omlouvání, jen v případě nouze můžete telefonovat na číslo ŠD a následně po domluvě s vychovatelkou poslat SMS. 
Zákonný zástupce si může dítě vyzvednou kdykoliv, mimo určený čas na přihlášce. Pokud potřebujete čas ve ŠD prodloužit nebo jinak upravit během roku, napište lístek s datem, časem a podpisem (přiložen bude k přihlášce).
Dítě nevyzvednuté do 16.10 bude předáno postupem uvedeným v řádu ŠD a ZŠ.

 

Platba za ŠD

Pro školní rok 2016/17, byla platba stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 70.- Kč za měsíc.
   
Platit se bude paní Binderové ve školní jídelně. 
První splátku za měsíce září – prosinec – 280.-Kč je nutné zaplatit nejpozději do 5. září. 
Pokud nebude částka uhrazena bude dítě po upozornění vyloučeno. 
Druhá splátka je v měsíci lednu 210.- Kč. a třetí splátka v dubnu 210.-Kč. 
 
Informace najdete v žákovské knížce vždy před placením.
 
nelze zaplatit ŠD a ŠK na celý rok!
 
Všechny platby (družiny i obědů) lze provést převodem na účet školy                                  
107- 9865170237/0100 samostatně - s uvedením co je placeno
 
Fond ŠD 100.- Kč na dítě a rok se bude platit pouze hotově - vychovatelce nebo p.Binderové 
(platba nesmí být poslána na účet)
Peníze budou sloužit na hračky a drobné odměny pro děti při různých soutěžích.

 

Konzultace s vedoucí vychovatelkou nebo vychovatelkou 

Pondělí od 10.30 do 11.10 hodin, v jinou dobu je třeba se předem domluvit
 
Kontakty:        ŠD – 722 440 809
                         ZŠ – 530 512 268
                         ŠJ – 530 512 267   
obědy nahlásit i odhlásit den předem. První oběd při nemoci lze do 11.00 hod. vyzvednout v jídelně. Placení obědů a svačin do 5. dne následujícího měsíce u vedoucí stravování p.Binderové ve školní jídelně.
 
Internetové stránky družiny  - www.druzinakravsko.webnode.cz
Internetové stránky školy  - www.zskravsko.cz
Najdete zde informace o školní družině, plánované akce,vnitřní řád družiny, ŠVP ŠD, řád školy, úplatu za školní družinu a další 
 

 

Rozdělení do oddělení:

I. oddělení - vedoucí vychovatelka Marie Kubišová
II. oddělení  - vychovatelka Žaneta Procházková   
III. oddělení - vychovatelka Mgr. Jana Ziková                                                     
Školní klub 6.-9.tř. vychovatelka Mgr. Jana Ziková
 
 

Režim dne – školní družina 2016 -2017

 

I. oddělení Marie Kubišová

11.10 – 11.35             oběd

11.35 – 12.25             odpočinková činnost

12.25 – 13.50             rekreační činnost, pobyt venku, kroužky

14.00 – 14.45             zájmová činnost

14.45 – 15.10             příprava na vyučování

15.10 – 16.10             rekreační činnost, volné hry

 

II. oddělení Žaneta Procházková

12.05 – 12.15             příprava na oběd

12.15 – 12.35             oběd

12.40 – 13.00             odpočinková činnost, kroužky

13.00 – 13.50              rekreační činnost, pobyt venku

14.00 – 14.45              zájmová činnost

14.45 – 15.05             příprava na vyučování

 

III. oddělení Jana Ziková

12.05 – 13.00             oběd, odpočinková činnost

13.00 – 14.05             rekreační činnost